PolishAngel Presto Detail Spray 500ml

Vedlikeholdspray for Master Sealant

  • Artnr: BPK046
  • På lager

Beskrivelse av artikkelen

Denne er designet som den dedikerte vedlikeholdssprayen for MASTER SELANT, men kan også fint brukes på egen hånd. Holdbarhet på 4 til 6 måneder.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

PolishAngel® Presto Detail Spray er først og fremst lagd for å være en vedlikeholdsspray for Master Sealant, men den står også fint på egne bein. Med en holdbarhet på 4-6 måneder er dette en god beskyttelse som er superlett å legge på.

Sikker på alle lakker og vil ikke legge igjen striper i en allerede forseglet overflate. Flott for å oppnå en dyp glans på kort tid etter vasking og tørking av bilen.

SLIK BRUKER DU POLISHANGEL® PRESTO DETAIL SPRAY:

  • Dusj en liten mengde på overflaten. Bruk sparsomt!
  • Tørk deretter over med et godt mikrofiberhåndkle umiddelbart
  • Arbeid en seksjon om gangen
  • Ikke la det tørke på overflaten

Tips: – PRESTO DETAIL kan brukes til å hjelpe til med tørking.

For det første belegget på et kjøretøy uten forhåndsbeskyttelse anbefaler vi to påfølgende behandlinger. For påfølgende vedlikeholdsapplikasjoner er en behandling tilstrekkelig.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel:

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

AdvarselAlvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel:

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Advarsel:

Akutt giftighet

H332 Farlig ved innånding

Vedlegg

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn