MAC124 Prickbort 2,5L

Avfetting - Petroleumsbasert - Tørr bil

  • Artnr: PPB
  • På lager

Beskrivelse av artikkelen

Prickbort er utviklet for å ta vanskelig møkk på lakken din, møkk som inneholder olje eller fett, den kan brukes i motorrom.

PRODUKTBESKRIVELSE

I vinter sesongen er det ofte et belegg nederst på bilen, bestående av en blanding av salt, asfaltrester og annen forurensing, som er nødvendig, men vanskelig å fjerne. Dette belegget er Prickbort en mester til å fjerne, med sin tjære/ fettløsende egenskap, løser den opp det som måtte ha kommet på lakken din i en hard og lang vinter. Salt og asfaltrester er ingen hindring, borte er de etter en runde med prickbort, vask og høytrykk.

Tøff mot alsfalt- og tjære-rester, skånsom mot voks

En utfordring og vanskelig balansegang er grensen mellom å vaske bilen ren, og det å faktisk også vaske bort voksen du beskytter lakken din med. Prickbort viser seg å være ekstremt tøff mot asfalt og fettstoffer, samtidig som den er svært skånsom mot voks og sealer.

For å gi en jevn og god beskyttelse gjennom hele vinteren, anbefaler vi deg allikevel å legge Autoglyms Aqua Wax ved hver 3-4 vask. Da har du ALLTID godt beskyttet bil.

BEST I TEST

Best i test, det er det lite tvil om hvorfor. Mac Prickbort er et vidundermiddel på flaske, der du før jobbet på deg krampe i armene, trenger du ikke lenger berøre med annet en et blikk, og bekrefte at det er rent. (Bästa avfettningen enligt «Bäst i test» från SVT)

Prickbort er utviklet for å ta vanskelig møkk på lakken din, møkk som inneholder olje eller fett, den kan brukes i motorom også om det trengs, samt på felger om de har fått fett/asfalt etc på seg.

SÅ ENKELT BRUKER DU PRICKBORT

– Legg prickbort på tørr lakk (ikke i sol)
– Vent i 5-10 min (ikke la den tørke)
– Høytrykkspyl bilen
– Vask bilen

Kan legge igjen en film på lakken
Prickbort kan alene med høytrykk legge igjen en fin film etter seg på bilen, derfor anbefales det å vaske bilen etter bruk av Prickbort. Vanlig vask med såpe og vaskevott holder, etterpå kan du gjerne bruke en claybar for å fjerne piggstøvet, om du ønsker det. Deretter er du klar til å gå på med poleringen. Dette kan du lese om her.

PS! Avfetting skal alltid legges nedenfra og opp på bilen.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare:

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel:

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Fare:

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Vedlegg

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn