PolishAngel Diver 500ml

Glassrens med forsegling

  • Artnr: BPK043
  • Ikke på lager

Beskrivelse av artikkelen

POLISHANGEL® DIVER er en glassrens, men samtidig er den mye mer. Den legger nemlig en god beskyttelse på glasset med det samme!

PRODUKTBESKRIVELSE

PolishAngel® Diver er spesialutviklet for rengjøring og vedlikehold av frontruter. Denne spesielle sprayen sikrer ikke bare en krystallklar utsikt, men sikrer også en langvarig beskyttelse. Den klarer å fjerne de mest gjenstridige restene, så du får en enkel og perfekt rengjøring som ikke etterlater seg noen striper.

Må bare oppleves…

SLIK BRUKER DU POLISHANGEL® DIVER:

  • Rist godt før bruk
  • Spray en liten mengde produkt på glassoverflaten
  • Tørk forsiktig av med en ren mikrofiberklut
  • Tørk av eventuelle rester med en ny mikrofiberklut

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel:

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel:

Akutt giftighet

H312 Farlig ved hudkontakt

Advarsel:

Akutt giftighet

H332 Farlig ved innånding

Advarsel:

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Vedlegg

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn